FORENINGSPORTAL Foreninger i Storhaug

St. Johannes menighet

St. Johannes kirke er en menighet tilknyttet Den norske kirke, og ligger på enden av bybrua på Storhaug i Stavanger. I tillegg til søndagsgudstjenester har kirken mange andre aktiviteter for mennesker i alle aldre. Blant annet St. Johannessangerne, som er kor for forskjellige aldersgrupper, fra 1 år til voksne, middagstreff og ungdomsklubb.

St. Johannes kirke ligger på Storhaug i Stavanger, fra 1909. Det var Hans Jacob Sparre fra Kristiania (Oslo) som var arkitekt. Det var egentlig Hofflund & Kielland sitt utkast til kirke som vant en arkitektkonkurranse om kirkebygget, men det utkastet ble forkastet da det ble ansett for dyrt å bygge det.
Kirken bygget i pusset tegl, med utstrakt bruk av huggen granitt som artikulerende element - i sokkel, i dør- og vindusinnfatninger og som hjørnekvadre. Kirken er en langkirke, og bygningskroppen avsluttes av et kraftig og bredt tårn. Kirken har et nyromansk stiluttrykk med form- og flatebehandling preget av jugendstil. Altertavlen ble utført av Valentin Axel Kielland.

Fritidsaktiviteter

Fritidsklubber
Kor
Musikk
Møteplass/besøk
Tro og livssyn
Sang

Kontaktinformasjon

 / 51840400

st.johannes.menighet.stavanger@kirken.no

www.johannes-menighet.no

www.facebook.com/st.johannes.menighet/

Signe Wolden

Besøksadresse
Høgsfjordgate 8

Postadresse
Postboks 201
4001 Stavanger

Andre opplysninger

Org.nummer
976993241

Stiftet dato

Ant. medlemmer
0

Vipps-nummer
579876

Kategori
Livssyn

Område

Stikkord

Sist oppdatert

Rediger med kode