FORENINGSPORTAL Foreninger i Storhaug

Badedammen velforening

Badedammen Velforening vil forbedre bomiljøet for Badedammen.

Badedammen velforenings hovedstamme består av beboere i den historiske trehusbebyggelsen i Badehusgata / Ramslandsbjerget. De siste årene har det også kommet nye medlemmer fra blokkene langs sjøkanten.
Badedammen var opprinnelig et lite område med ca 300 innbyggere. De siste årene har tallet vokst til ca 1300.

Fritidsaktiviteter

Velforening

Kontaktinformasjon

 / 

www.facebook.com/Badedammen-velforening

Besøksadresse

Postadresse

 

Andre opplysninger

Org.nummer

Stiftet dato

Ant. medlemmer
0

Vipps-nummer

Kategori
Velforening

Område
Fastland

Stikkord

Sist oppdatert

Rediger med kode